Pausen zijn populair

Met pausen zijn populair bedoel ik niet de huidige beroepsgroep. Welnee, die zijn alleen populair onder hun oudere aanhangers. Wat ik bedoel zijn de pausen van lang, lang geleden. Daar heb ik verhalen over geschreven. Dat zijn verhalen van moord, seks, drank en rock-’n-roll. Hoe ongepaster hoe beter voor die pausen, niet voor hun slachtoffers. Kort samengevat de pausen gingen als duivels te keer. Deze verhalen worden vaak aangeklikt en gedownload bij Kobo. Dat vind ik leuk. Dus ik dacht, kom ik breng mijn pausverhalen weer eens onder de aandacht. Ik ben nu trouwens bezig met een serie over de Romeinse keizers. Waar de pausen hun gedrag van geleerd hadden, was mij direct duidelijk. Maar dit terzijde.

Pausin Johanna

Deze keer een citaat van de enige echte vrouwelijke paus, pausin Johanna. Die verhalen over haar komen echt niet uit de lucht vallen en laten we eerlijk zijn, het was destijds een behoorlijk zooitje in Rome.

We praten over ruim driehonderd pausen, tweehonderd zesenzestig officieel erkend, negenendertig tegenpausen en drie niet erkende pausen. Tot ongeveer het jaar 300 is de lijst niet helemaal betrouwbaar. De kerk lijdt onder vervolgingen en dat nodigt niet uit om een goede administratie te voeren.

Pas vanaf ongeveer Constantijn de Grote is de lijst honderd procent pausproef. De kerk zit in het centrum van de macht, de administratie is op orde. Zodoende klopt vanaf die tijd de lijst en dat is direct het probleem.

Paus Johannes ofwel pausin Johanna

Pausen zijn populair
Afbeelding van pausin Johanna in de Kroniek van Neurenberg, 1493. Bron: Historiek.net

Want wie je nergens tegen komt is paus Johannes van rond 850. Nee, daar houdt de Kerk stijf de mond over dicht want dat is namelijk een vrouw in plaats van een man! En zoiets ongehoords als een vrouw als paus dat kan natuurlijk absoluut niet.

Pausin Johanna, die volgens sommige bronnen Giberta of Agnes heet, moet rond 800 – 860 geleefd hebben en uit het Duitse Mainz of Ingelheim komen ofschoon Engeland niet uitgesloten is. Haar afkomst blijft in duisternis gehuld.

Johanna verzet tegen het gebruik dat vrouwen niet mogen studeren. Volgens mij is zij de bedenkster van “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid,” want zo gedraagt ze zich. Wat doe je als vrouw als studeren je geweigerd wordt? Daarvoor blijft één oplossing over: je wordt man. Dat lukt,

althans zolang ze haar kleren aanhoudt, ze studeert en nogal succesvol. Ze trekt naar Rome, raakt bekend en gewijd tot priester. Evenzeer heel succesvol want achtereenvolgens wordt Johannes, Johanna noemt ze zich natuurlijk niet, secretaris van de pauselijke curie, de paus benoemt hem tot kardinaal, hij is de vertrouweling van paus Leo IV en uiteindelijk volgt hij/zij hem op.

Hoe liep het af met pausin Johanna?

Niets menselijk is hem/haar vreemd; tja, de geest is sterk en het vlees is zwak. Ze raakt zwanger van haar minnaar. En op een zwangerschap  volgt een bevalling. Bij Johannes Anglicanus is dat op een nogal ongelukkig moment tijdens een processie, midden op straat en daarbij komen moeder en kind om het leven. Ze zeggen door steniging en dat zou goed kunnen met al die vrome lui daar in Rome. De kat knijpen in het donker, daar is niets mis mee, edoch een pausin en bovendien met een kind, dat kan natuurlijk niet.

Hier vindt je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn instagram account

Deel dit artikel