Caligula

Dat Romeinse keizerrijk begon helemaal niet zo slecht. Imperator Caesar Augustus regeerde bijna veertig jaar. Tijd genoeg om voor nageslacht te zorgen, zou je denken.  Dat lukte niet zo goed. Ze stierven, soms mysterieus. Zijn geadopteerde zoon Tiberius volgde hem op. Bij hem begon het gedonder met overdag moorden op senatoren en in de nacht orgiën. Moorden en intriges in de familie hadden tot gevolg dat uiteindelijk zijn geadopteerde zoon Caligula als opvolger overbleef. Het einde van Tiberius is een beetje vaag. Er zijn geruchten dat Tiberius op zijn ziekbed door de commandant van zijn lijfwacht met een kussen vermoord werd. Het is ook mogelijk dat hij een natuurlijke dood stierf. Tiberius had een kleinzoon met recht van opvolging. Daar zag Caligula niets in en hij liet de kleinzoon vermoorden.

De periode van Caligula

Caligula
De obelisk op het St. Pieterplein gejat door Caligula uit Egypte. Bron Wikipedia

De Romeinen keken niet op van een moord meer of minder in de keizerlijke familie. Caligula kon zijn gang gaan en dat deed hij. Caligula was overigens niet zijn officiële naam, Hij had er zelfs een bloedhekel aan. De naam stamde uit zijn peutertijd toen hij op soldatenschoentjes (caligae)  door het legerkamp van zijn vader huppelde. In de eerste jaren vonden de Romeinen hem een toffe keizer. Hij zorgde voor bouwwerken, brood en spelen. Tot hij ziek werd. Daar kwam hij gek uit tevoorschijn. Hij hervatte de gestopte showprocessen van Tiberius en vulde zijn schatkist met de in beslag genomen vermogens. Dat brood en die spelen moesten ergens van betaald worden. Ook nu lieten de Romeinen hem zijn goddelijke gang gaan. Hij had zichzelf benoemd tot de oppergod Jupiter, vandaar.

Het einde van Caligula

Om twee redenen raakte hij het spoor compleet bijster. Zijn oma hield hem nog een beetje in de hand. Die stierf in mysterieuze omstandigheden. Zelfmoord of vergiftigd door Caligula was het gerucht. Kwaadsprekers beweren dat hij regelmatig het bed deelde met zijn drie zussen. Feit is dat hij kapot was van de dood van zijn zus Julia.

De Romeinse elite vreesde elk moment dat het hun beurt was om vermoord te worden door Caligula. Zijn lijfwacht was het met hen eens en vermoorde Caligula. Zijn vrouw en dochtertje overleefden het ook niet. Wie het wel overleefde was de broer van Caligula’s vader Germanicus.  Hij werd de nieuwe keizer.

Dode vissen in de Tiber

Men zegt dat na Caligula’s dood duizenden dode vissen door de Tiber dreven. Dat zou komen omdat de nieuwe keizer Caligula’s privévoorraad gif in de Romeinse rivier had geloosd. De senaat had het zo gehad met Caligula dat ze hem postuum een damnatio memoriae aan zijn broek smeerde. Dat betekende dat elke herinnering aan hem moest worden uitgewist. Hetgeen faliekant mislukte want twintig eeuwen na zijn dood is Caligula nog springlevend.

Mijn tweede pausverhaal Pausen en de saeculum obscurum vindt je hier.

Dit is mijn eerste keizersverhaal

Hier vindt je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn instagram account

Op TikTok vind je me ook

Deel dit artikel