Leugens

Leugens houden de wereld leefbaar. Als iedereen goudeerlijk was, zou het moord en doodslag worden. Leugens zijn een prima menselijke eigenschap. Dat gezegd hebbende: je moet niet overdrijven en je moet niet betrapt worden. Maar voor de rest? Ga vooral door met maatschappelijk aanvaardbaar liegen.

Mark Rutte kampioen leugenaar?

De kampioen leugenaars zijn politici en onze eigen Mark Rutte hoort bij de top tien. Voor die vakgroep is liegen een noodzakelijk instrument om politiek staande te blijven. Intelligente mensen schijnen meer te liegen dan minder begaafden en dat snap ik want als je veel liegt moet je een geheugen als een ijzeren pot hebben. Zoals politici, die soms van iets geen actieve herinnering hebben. Oost-Indisch geheugenverlies noem ik dat. Dat extraverte personen sneller een loopje met de waarheid nemen dan introverte is zonneklaar. Extraverte mensen kletsen meer dan introverte personen en dus is de kans op een leugen ook groter.

De geschiedenis is een grote leugen

Geschiedenisboeken kunnen er ook wat van. Degene die wint, schrijft de geschiedenis. De overwinning overwoekert vele waarheden waaronder die van oorlogsmisdaden. Kijk naar onze held Jan Pieterszoon Coen. Hij zorgde voor een monopolie op nootmuskaat, foelie en kruidnagel door de Banda eilanden te ontvolken. Daar kreeg hij toen al de bijnaam de slachter van Banda voor.

De verliezer is altijd de schuldige en de overwinnaar predikt al liegend zijn waarheid. Daarom is een vrije pers belangrijk. Als er geen vragen worden gesteld, sterft de waarheid en wint de leugen.

Bekende leugens

Los van de abstracte leugen van de geschiedenis: wat zijn bekende leugens?

Ik geef een paar voorbeelden. Niet te veel want op dit gebied kan je bezig blijven.  Mensen zijn de enige dieren die seks hebben voor hun plezier. Daar klopt geen hout van. Dolfijnen en bonobo’s doen het ook niet alleen voor het produceren van nageslacht. Nog een verzinsel: Sint-bernardshonden liepen in de bergen rond met een vaatje whisky om de hals. Mis: de Sint-bernardshonden hadden echt geen vaatje whisky onder de hals tijdens hun reddingsoperaties. Weet je hoe zwaar zo’n vaatje is? De monniken hingen de vaatjes aan de honden om de toeristen te plezieren en aldus geld binnen te halen.

Romanoffs en de leugenaars

leugens drie
de sint bernardhond. Hier opgezet in een museum in Bern. Bron: swissinfo.ch

De Sint-bernardshonden zijn suf ogende lobbesen. Harry Gerguson was geen sulletje. Hij claimde prins Michael Obolensky-Romanoff te zijn. De neef van tsaar Nicholas II. Hij was niet de eerste met zo’n claim. Na de moord op de tsarenfamilie in 1917 nam het aantal Romanoffs spectaculair toe. Veel van die bedriegers vielen snel door de mand. Gerguson niet. Hij heeft zijn verzinsel goed uit kunnen buiten. Harry was een broekperser in New York, gevlucht uit Litouwen. Hij hield stok en stijf vol dat hij een Romanoff was en kreeg het voor elkaar een succesvol Romanoff restaurant op te zetten. Zijn leugens brachten rijken graag in zijn gezelschap.

De eerste leugenaar

Herodotus kon ook goed overweg met de waarheid, zoals die hem uitkwam. Hij schreef rond 430 voor Christus een uitgebreid verslag over de Perzische Oorlogen. Hij was de eerste die gebeurtenissen op zo’n gedetailleerde en systematische manier documenteerde. Onderzoekers in onze tijd hebben ontdekt dat wat Herodotus weergaf als feiten en waarheid hij grotendeels uit zijn dikke duim haalde.

Hier vindt je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Hier is mijn instagram account.

Dit is deel 1 van leugens

En deel 2 van leugens

Deel dit artikel