De Pannekoeckebackerij, 1560 door Pieter Aertsen. Museum Boijmans