Pausenporno

Pausenporno wat is dat? Wel, tegenwoordig hoef je daar niet meer om te komen. De paus is vandaag de dag een hele brave Hendrik. In de lagere regionen ligt het anders. We zullen nog vaak opschrikken van misbruikverhalen in de kerk.

Voor pornopausen moet je terug in de geschiedenis van de heilige stoel. Overspel, seks, minnaressen, moord, roof, de beroepsgroep draaide zijn hand er niet voor om. Niet allemaal, wel veel. Je leest het in mijn gratis e-book ‘pausen, een apart slag volk‘. Ik geef slechts paar voorbeelden, anders blijf je bezig.

Paus Johannes XII

De vader van deze paus was een machtige senator in Rome. Hij zorgde ervoor dat zijn zoon op zijn achttiende paus werd. Heilig werd dat zoontje er niet van. Pausenporno was zijn motto. Hij zat voortdurende achter de vrouwen aan, veranderde zijn paleis in een bordeel en vergreep zich aan vrouwelijke pelgrims die neerknielden in de kerk. Zelfs zijn eigen nicht sleurde hij zijn bed in. Maar er is meer. Zo castreerde en vermoorde Johannes XII een priester en proostte hij regelmatig op de duivel. Hij aanbad zelfs heidense goden als Jupiter en Venus. Het is de enige paus die vermoord is in het bed van zijn minnares door een jaloerse echtgenoot

Paus Benedictus IX

Twaalf jaar oud en tada…hij was Paus. Dat leek zijn papa wel een leuk verjaardagscadeau en met genoeg smeergeld was daar paus Benedictus IX. Zijn levenswandel was niet om over naar huis te schrijven. Het regende beschuldigen van verkrachting, overspel en moord. Dat was de bevolking van Rome zat en ze verdreven hem uit Rome. Met hulp van zijn familie was Benedictus IX snel terug. De in de tussentijd gekozen paus verdreef hij en in het licht van wat er daarna allemaal gebeurde kwam die Silvester III er goed vanaf. Benedictus IX voelde aan dat hij het niet zou redden in Rome. Hij verkocht zijn ambt aan zijn peetoom. Die werd paus Gregorius VI.

De Duitse keizer zette ze alle drie af en benoemde Clemens II tot de nieuwe paus. Benedictus liet zich niet zo maar opzij zetten en zijn aanhangers vergiftigden Clemens II. Benedictus trok opnieuw Rome in. De keizer greep weer in. Hij benoemde een nieuwe paus, Damasus II. Exit Benedictus IX, nu voor het laatst. Lang is Damasus II geen paus gebleven, vier en twintig dagen. Men zegt dat hij vergiftigd is door Benedictus IX.

Paus Julius III

pausenporno
Paus Julius III door Vincenzo Danti. Gezien de pauselijke levenswandel is dit een twijfelachtige pose. Foto van Dawid Skalec

Die leidde een teruggetrokken bestaan en verliet niet vaak zijn paleis. Als je denkt dat hij de dag biddend op zijn knieën doorbracht, maak je een vergissing. Hij hield zich vooral bezig met persoonlijke pleziertjes en vriendjespolitiek. Hij ging af en toe naar buiten. Zoals die ene keer toen hij op de markt een jonge bedelaar oppikte. Dat was een goede daad vooral voor de bedelaar. Julius maakte hem kardinaal. De bedelaarkardinaal had geen eigen kamer in het paleis. Hij sliep bij Julius. Een lieverdje was de bedelaarkardinaal niet. Hij vermoorde twee mannen die kwaad over hem spraken. Daarna kreeg hij een beschuldiging van verkrachting aan de broek en kwam in de gevangenis terecht.

Hier vindt je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn instagram account.

Deel dit artikel