pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Agnes wist wat ze wilde, ze hield van de studie van wijsbegeerte en godgeleerdheid. Ze genoot van de discussies met andere geleerden. Maar bovenal had ze in het klooster van Athene geroken aan de macht die kennis mogelijk maakte. Daar wilde ze meer van, dat haar sekse in de weg stond, daar trok ze zich niet zoveel meer van aan. De ervaring in de twee kloosters leerde Johannes, dat Agnes betrapt kon worden en zolang het verborgen bleef, kwam Johannes ermee weg en werkte de kerk graag met Agnes mee. Bovendien genoot ze van haar vrouwelijkheid en de macht die dat gaf over mannen. Johannes leerde dat hij, door zich gedeisd te houden, Agnes haar plezier kon gunnen.

In Rome studeerde en werkte Johannes Anglicus overdag en ’s nachts ontving Agnes in het geheim af en toe een minnaar, want haar lichamelijke behoeften schreeuwden soms om een man. De minnaars die ze had, hielden stijf hun mond dicht. Agnes vree zalig en schoof hen zwijggeld toe. Voor de rest bleef Johannes/Agnes als het ware onder de radar.

Langs die weg groeide langzaam haar faam. Ze werkte als dokter onder het gewone volk en haar onuitputtelijke honger naar kennis stilde ze in de bibliotheken. Haar naam als een uitstekende dokter kwam meer en meer ter sprake op plekken die in Rome ertoe deden. Tot de dag dat een geestelijke haar benaderde met het verzoek om het priesterschap op zich te nemen.

‘Waarom zou ik priester worden. Ik dien als eenvoudig monnik de heer. Dat is voor mij voldoende.’

‘Johannes Anglicus, dat moge zo zijn. Dan mis je grote voordelen, want in Rome gaan deuren open voor een priester, die voor een monnik gesloten blijven. Toegang tot de pauselijke bibliotheek of deelname aan discussies met de curie. Dat soort zaken.’

Dat zou een volgende stap zijn naar nieuwe kennis, waar ze nog steeds naar smachtte en het bracht Agnes dichter bij het centrum van de macht. Ze stemde in en als priester, met haar naam en faam, klom ze snel op  in de kerkelijke hiërarchie. (wordt vervolgd)

Hier vind je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn instagram account.

Deel dit artikel