“Johannes Anglicus, je moet bij paus Sergius komen.”

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Zoveel roem had Johannes Anglicus intussen en hij kon natuurlijk onmogelijk weigeren. De lijfartsen zaten met hun handen in het haar over de ernstig zieke Sergius II en Johannes moest uitkomst bieden. Ze genas hem en prompt benoemde de paus Johannes/Agnes tot lijfarts. Binnen het Vaticaan steeg haar ster sneller en sneller: eerst volgde haar benoeming tot secretaris van de pauselijke curie en daarna tot kardinaal. Ze werd de vertrouweling van de volgende paus Leo IV. Betrekkelijk jong, voor een paus, ging hij dood.

De opvolging van de pausen in die tijd kon het beste omschreven worden als een machtsstrijd tussen allerlei groepen. Na Sergius II kreeg de kerk eerst een tegenpaus vóór paus Leo IV gekozen werd. Na de dood van Leo IV verscheen, hoe kan het anders, weer een tegenpaus. Dat gedoe met die pausen en tegenpausen wekte de weerzin van het volk van Rome. Door zijn goede daden als geneesheer hield het volk van Johannes Anglicus, tenslotte wist het volk niet dat Johannes in feite Agnes heette. Dit keer koos het volk de nieuwe paus en massaal schalde door de straten: ‘wij willen paus Johannes Anglicus’ en aldus geschiedde.

Met de geest zat het goed bij paus Johannes Anglicus, hij bereikte het toppunt van de macht in de kerk, alle kennis van deze tijd lag voor het oprapen en haar vrouw-zijn zat daarbij niet in de weg tot het moment dat de Agnes in Johannes dwars lag, het vleselijke eiste haar deel. Toen gold, net als nu, dat een sterke geest te maken had met zwak vlees. Johannes hield bij de gebedsdienst met die jonge monnik de deur altijd op slot en die minnaar leverde in de kerk geen groot probleem op, hooguit jaloers opgetrokken wenkbrauwen als de monnik gelukzalig de kamer van de paus verliet en zei ‘we hebben drie keer de toppen van de hemel bereikt, de heer zij geloofd.’

De Agnes in Johannes won, haar vleselijke activiteiten kregen een gevolg: Paus Johannes Anglicus verwachtte een kind. (wordt vervolgd)

Hier vind je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn instagram account.

Deel dit artikel