Doornroosje

Doornroosje is helemaal niet geprikt door een roos. Welnee, haar moeder redde haar leven door haar in slaap te brengen. Doornroosje sliep overdag en leefde in de nacht. Haar vader stierf bij het verdedigen van de burcht en haar moeder sleurde de hertog zijn slaapkamer in.  De echte sprookjes zijn helemaal niet suikerzoet.

Citaat 1

Tijdens een toernooi sprak hertog Wilfrid de graaf uit de hoogte aan: “Zeg kerel, heb je even?”

De graaf luisterde.

De hertog vond de graaf een armoedzaaier en zei: “kerel, je zit nogal in geldnood. Ik kan je helpen. Kan ik je vrouw niet overnemen voor een zak goud? Of misschien een paar maanden lenen?”

De graaf keek hem eerst verbijsterd aan, hij wist niet wat hij hoorde. Op zo’n arrogante, botte belediging paste slechts één antwoord: klets …klets. Tweemaal sloeg de graaf met de ijzeren handschoen keihard in het gezicht van de hertog. En dat onder de ogen van alle andere edelen! De hertog moest natuurlijk op de uitdaging ingaan, hij kon niet anders. Wilfrid koos voor het steekspel. Hij dacht daar een goede kans mee te maken, omdat de graaf altijd alleen aan het zwaardvechten meedeed. Dat zwaardvechten deed de graaf vanwege zijn vrouw en in het steekspel stond hij zijn mannetje. De gravin vond het steekspel te gevaarlijk en daarom liet de graaf het steekspel altijd links liggen.

Donderend stormden de twee paarden op elkaar af, de lansen gingen omlaag. Kraaaak, gehinnik, een dreun. De graaf wipte de hertog uit het zadel en met een daverende klap viel de hertog op de rug. De toernooiregels waren duidelijk: de hertog was het paard en harnas kwijt. Het was zijn lievelingspaard en zijn beste toernooiharnas. Diep vernederd betaalde de hertog het losgeld. De graaf was een zak goud rijker, niet door zijn vrouw te verkopen. Die zak goud kreeg hij als prijs voor het paard en het harnas. Eigen schuld, dikke bult voor die hertog.

Citaat 2

Die mooie moeder Anna had veel kruidenkennis en bedacht een list om haar dochter te redden. Het gebeurde zoals gravin Anna verwacht had, de hertog bestormde de muren. Dat wilde zeggen: de soldaten bestormden de burcht en ramden de poort in. In de strijd binnen de muren doodde de hertog de graaf. Direct nam hij de vrouw van de graaf gevangen. De dochter Roosje vluchtte naar haar kamer en nam daar het drankje in. Hertog Wilfrid stormde haar kamer binnen om haar aan zijn harem toe te voegen. Daar lag Roosje voor dood op de grond. De hertog haalde de schouders op en vertrok naar huis. Ik heb me gewroken op de graaf, die moeder maakt de haremweek compleet, het is goed zo, dacht hij.

Het slot van de graaf liet hij in puin achter.

Wil je meer lezen over de helse sprookjes? Deze link leid je naar Kobo.

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn Instagram account.

Deel dit artikel