Het zelden belopen pad deel 2

het zelden belopen pad
het zelden belopen pad

Tot die dag, zijn ongeluksdag. Ze liep naast hem, verrukt beantwoordde hij haar lange hartstochtelijke kus. Haar fluistering “sluit je ogen”, was een belofte voor meer. De belofte verdween: ze liep niet naast hem, opgeslokt door de veelkoppige menigte.  Nog begreep hij het niet. Uren wachtte hij thuis tot zijn oog op haar mobiel viel. De man begreep: hij was haar kwijt. In haar verdwijnen verloor hij zichzelf. Eten, hij proefde het niet. Zijn foto’s, hij zag ze niet. De sportschool, hij kwam er niet. Wat hij nog had waren haar gedichten; nu geloofde hij ze wel. Hij belde haar mobiel, alleen om haar voicemail stem te horen.

Wanhopig, zoekend, luisterend was zijn speurtocht naar haar in de stad: niets. Zijn baan was hij kwijt: “Je komt niet meer, je bent ontslagen, verdwijn, ga weg!”

Weg! Dat was het antwoord. Hij moest de weg, het pad volgen om haar te vinden. Het ontslag boeide hem niet. Haar vinden was zijn enige doel, de hoop die hem gaande hield. Hij zocht het pad.  Hij ging zoals hij was, zonder afscheid, zonder voorbereiding. De man liet de stad en zijn leven achter zich. Haar gedichten gaven hem richting: de eenvoud van aarde, vuur, water en lucht. Daar moest hij zoeken.

In cirkels liep de man rond de stad, wachtend op het teken van het juiste pad. Bomen zag hij niet, de lucht voelde hij niet, regen deerde hem niet. Elk pad was goed, zolang het haar pad was.

Haar vogel! De valk riep hem; dit was het goede pad, een onbekende weg naar vreemde verten. Dit was zijn weg. De man wist, de man ging, aangetrokken door het pad als ijzer door een magneet. Net zoals de zwaluw wist dat hij naar het zuiden moest, wist de man dat hij het pad moest gaan.

Zorgen voor zichzelf was niet nodig, het kwam vanzelf op zijn pad. Sommigen joegen hem weg als een verdwaasde landloper van over de berg, uit een ander dal. Hun afwijzing, hun scheldpartijen hoorde hij niet. Anderen zagen wie hij was: een zoeker. Brood, water, een slaapplaats was er elke dag.

(Wordt vervolgd)

Hier vind je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn Instagram account.

Op TikTok vind je me ook

Deel dit artikel