Pausin Johanna

Pausen zijn populair
Afbeelding van pausin Johanna in de Kroniek van Neurenberg, 1493. Bron: Historiek.net

Pausin Johanna is een legendarisch figuur die rond 855 als paus Johannes het pausambt zou hebben bekleed. Is dat waar? Natuurlijk, ga maar na: overspel, minnaressen, moord, roof, seks was in die tijd de gebruikelijke levenswijze in Rome, het Sodom en Gomorra aan de Tiber. De pausen in die tijd deden alles wat God verboden had. Maar wie je in de officiële pauslijst niet tegenkomt, is paus Johannes Anglicanus van rond 850. Nee, daar houdt de kerk stijf de mond over dicht, want dat is namelijk een vrouw in plaats van een man! En zoiets ongehoords als een vrouw als paus, dat kan natuurlijk absoluut niet.

Pausin Johanna

Johanna verzette tegen het gebruik dat vrouwen niet mochten studeren.

Wat doe je als vrouw als studeren je geweigerd wordt? Daarvoor blijft één oplossing over: je wordt man. Dat lukt, althans zolang ze haar kleren aanhoudt, ze studeert en nogal succesvol. Ze trekt naar Rome, raakt bekend en wordt gewijd tot priester. Evenzeer heel succesvol want achtereenvolgens wordt Johannes, Johanna noemt ze zich natuurlijk niet, secretaris van de pauselijke curie, de paus benoemt hem tot kardinaal, zij/hij is de vertrouweling van paus Leo IV en uiteindelijk volgt hij/zij hem op.

De geest is sterk en het vlees is zwak

Niets menselijk is hem/haar vreemd. Ze raakt zwanger van haar minnaar. En op een zwangerschap volgt een bevalling. Bij Johannes Anglicanus is dat op een nogal ongelukkig moment tijdens een processie, midden op straat en daarbij komen moeder en kind om het leven. Ze zeggen door steniging en dat zou goed kunnen met al die vrome lui daar in Rome. De kat knijpen in het donker, daar is niets mis mee, edoch een pausin en bovendien met een kind, dat kan natuurlijk niet.

De ‘sedia stercoraria’, de ‘pauselijke kakstoel’

Dit mag natuurlijk nooit meer voorkomen, derhalve neemt de kerk een maatregel: de pauselijke kakstoel. Voortaan nemen potentiële pausen plaats op een grote, marmeren zetel met een gat in de zitting. Die stoel heet de sedia stercoraria, de pauselijke kakstoel. Eén van de jongere kardinalen voelt of de beoogde paus inderdaad man is. Ik neem aan dat hij van tevoren zijn handen opwarmt en na afloop zijn handen wast. Als de opvolger van Petrus in spe inderdaad man is, roept de ballenvoeler luidkeels: “Testiculos habet et bene pendentes!”, oftewel: “Hij heeft testikels en ze hangen goed!”.

Is het waar?

Het verhaal doet al eeuwen de ronde. Ik denk dat als zoiets totaal ongeloofwaardigs al eeuwen stand houdt dan moet het waar zijn. Volgens mij houdt de kerk die stoel ergens diep in de krochten van het Vaticaan verstopt.

Wil je meer lezen over de kerk, als Sodom en Gomorra in Rome? Klik hier. Het is als e-boek gratis te lezen bij Kobo-plus

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn Instagram account.

Deel dit artikel