Gratis e-books te lezen

Gratis e-books, dat is altijd leuk en soms is zo’n boek lezen de moeite waard. Ik heb nu twee e-boeken bij Kobo staan: “De strijd om Shangri-la” en “De pausen een apart slag volk.” Ze zijn gratis bij Kobo Plus te lezen en als e-book te koop voor de prijs van een ijsje. Ga gewoon kijken, misschien vindt je het de moeite waard, ze lezen makkelijk weg. Gratis e-books, dat is altijd leuk.

Citaat uit de strijd om Shangri-La

Vragend keken Maria en Gijs met twee zaklampen in hun handen naar Marcus. Aan hun onbegrip maakte hij snel een eind: ‘Op die rode knop drukken, kort en ge richt op alles wat beweeg. Die vuurflits is dodelijk. Niet aarzelen. Trek ge niets aan van vuur of dampen, daar rekent het pak mee af. Door blijven schieten, nooit stoppen. Als dat wapen leeg is, gebruik ge de volgende. Op de vloer hoef ge niet te letten, het duurt langer voor de gronddieren ons bereiken.’

‘Marcus en als dat laatste vuurwapen leeg is?’ vroeg Maria.

Met de hand op haar schouders, zacht, troostend, antwoordde Marcus:’ Als ge geluk hebt, is het snel voorbij.’

Krakend verdween een stuk luchtauto in de bek van een draak, even aarzelde Maria, een draak, haar favoriete mythische dier, daar kon ze toch niet op schieten? De dunne withete vuurflits verdreef de brandende draak, de vloekende Marcus schudde Maria wakker: “”Stom wijf, schiet! Wilt ge dood?”

Een, twee, drie, vier draken trokken stukken metaal weg. Van de vuurflitsen hadden die beesten niet terug, het gegil van de brandende draken teisterde de oren door de helm heen. De opvolgende draken onderging hetzelfde lot. Zoveel draken vielen aan dat ze niet elke aanval direct stopten. Daar boften ze bij, die half verkoolde draken blokkeerden de opening voor hun begerige vervangers. Tussen de lijken en de withete vuurflitsen door spuugden die krengen grijs-witte dampende wolken naar binnen.

Citaat uit “De pausen een apart slag volk”

In de lijst met pausen kom je nergens tegen paus Johannes Anglicanus van rond 850. Nee, daar houdt de Kerk stijf de mond over dicht want dat is namelijk een vrouw in plaats van een man! En zoiets ongehoords als een vrouw als paus dat kan natuurlijk absoluut niet.

Pausin Johanna, die volgens sommige bronnen Giberta of Agnes heet, moet rond 800 – 860 geleefd hebben en uit het Duitse Mainz of Ingelheim komen ofschoon Engeland niet uitgesloten is. Haar afkomst blijft in duisternis gehuld.

Johanna verzet tegen het gebruik dat vrouwen niet mogen studeren. Volgens mij is zij de bedenkster van “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid,” want zo gedraagt ze zich.

Wat doe je als vrouw als studeren je geweigerd wordt? Daarvoor blijft één oplossing over: je wordt man. Dat lukt, althans zolang ze haar kleren aanhoudt, ze studeert en nogal succesvol. Ze trekt naar Rome, raakt bekend en gewijd tot priester. Evenzeer heel succesvol want achtereenvolgens wordt Johannes, Johanna noemt ze zich natuurlijk niet, secretaris van de pauselijke curie, de paus benoemt hem tot kardinaal, hij is de vertrouweling van paus Leo IV en uiteindelijk volgt hij/zij hem op.

Niets menselijk is hem/haar vreemd; tja, de geest is sterk en het vlees is zwak. Ze raakt zwanger van haar minnaar. En op een zwangerschap  volgt een bevalling. Bij Johannes Anglicanus is dat op een nogal ongelukkig moment tijdens een processie, midden op straat en daarbij komen moeder en kind om het leven. Ze zeggen door steniging en dat zou goed kunnen met al die vrome lui daar in Rome.

Hier vindt je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook 

Deel dit artikel