De Tempeliers

Van de Tempeliers, de ridderorde met de witte mantel met een rood kruis, heeft iedereen wel eens gehoord. Geschiedenisfreaks en godsdienstfanaten denken direct aan de kruistochten. De Tempeliers vormden de oudst bekende ridderorde en ontstond als broederschap van een kruisvaarders. Ze zagen het als hun taak de pelgrims in het heilige land te beschermden. Dat deden ze met wisselend succes. Op het hoogtepunt van hun macht bezaten de Tempeliers ongeveer 800 kastelen. Uiteindelijk schopte de muzelmannen hen het heilige land uit.

Wat vonden de ridders?

In 1120 vestigden de Tempeliers hun hoofdkwartier in Jeruzalem op de tempelberg. Daar waar de tempel van Salomo stond. Ze noemden hun militaire orde naar de tempel en ze dienden rechtstreeks onder het gezag van de Paus. Geen koning had iets over hen te zeggen. In 1187 schopte Saladin hen Jeruzalem uit. Wat vonden ze in ruim zestig jaar in de gangen en grotten van de tempel? Hier ontstonden de eerste mythe: ze zouden de Heilige Graal gevonden hebben

De Tempeliers en hun heilige beloften

de tempeliers
Historische illustratie van tempeliers (circa 1870)

De tempeliers vormden min of meer een kloosterorde en hadden beloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd. Daar hielden ze zich aan tot ze rijk, steenrijk werden. Overal hadden ze een vinger in de pap. Ze hadden geen beste naam. Zuipen als een Tempelier is niet uit het luchtledige ontstaan. Ze leefden niet naar hun beloften. Ze lachten er binnenskamers om als ze hun speeltje, meestal vrouwen en soms mannen, bereden. Dat hautaine gedrag moest een keer fout aflopen.

Na de kruistochten

Aan het einde van de 13de eeuw was het ongeveer over en uit met de macht over Palestina. Noodgedwongen vertrokken de Tempeliers. Hun schepen dreven op de Middellandse Zee. Het waren geharde strijders die op zee niets te zoeken hadden. De Franse koning kon zwaardkracht goed gebruiken en ze trokken zich terug in Frankrijk. Ze dienden de koning goed en verworven hoge posities en landgoederen. Hun witte gewaden met de rode kruizen veranderden van vechters in diplomaten en handelaren. Rijkdom stroomde hun huizen in. Ze leefden als god in Frankrijk. Daar ging het fout.

Het einde van de ridderorde

Op hun hoogtepunt struikelden ze over de hebzucht van de Franse koning Filips de Schone. Zo schoon was hij niet. Eerst perste hij de Italiaanse bankiers af, verdreef de joden en pikte hun bezittingen in, deed minder zilver in zijn munten en legde de meest onzinnige belastingen op. Het was allemaal niet genoeg. Hij had, vanwege al de oorlogen die hij voerde, een groot geldgebrek. Zijn oog viel op de rijkdom van de Tempeliers. Die waren steenrijk. De ridders bezaten in heel Frankrijk kerken, huizen en grond. Als monnikenorde legden ze alleen aan de paus verantwoording af. Dat was een probleem voor koning Filips. Pausen hadden macht, die gaven ze niet zomaar op.

(wordt vervolgd)

Hier vindt je mijn contactformulier

Zo ga je naar mijn persoonlijke Facebook

Dit is mijn instagram account.

Op TikTok vind je me ook

Deel dit artikel